مهلت ۱۵ روزه صدر به نمایندگان مستقل

ایسنا نوشت: رهبر جریان صدر عراق نمایندگان مستقل را به تشکیل دولت ظرف ۱۵ روز فراخواند.

دیدگاهتان را بنویسید