کاربران خبرآنلاین: هرجا سهمیه بندی شده به نفع دلالان بوده

اکثر کاربران خبرآنلاین بر این باورند که فروش کیلویی نان به نفع دلالان خواهد بود و نان بی کیفیت و خمیر به دست مردم خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید