واکنش حسین شریعتمداری به توئیت منسوب به او : … تا هر دو دروغ گفته باشیم

فارس نوشت :مدیر مسول کیهان گفت : بنده به این دروغ پردازی‌ها و اهانت‌ها و نسبت‌های ناروا پاسخ نمی‌دهم چرا که تعداد این موارد زیاد است

دیدگاهتان را بنویسید