آمریکا به غرق رزمناو مسکوا کمک نکرده است

پنتاگون اخباری مبنی بر دادن اطلاعات به ارتش اوکراین برای زدن و غرق کردن رزمناو روسی مسکوا در دریای سیاه را ناصحیح خواند.

دیدگاهتان را بنویسید