راه‌حل مورا مسیر توافق را هموار می‌کند؟

انریکه مورا در حالی به تهران وارد شد که به نظر می رسد اوضاع برای ادامه مذاکرات وین کماکان مساعد نیست و اختلافات کم نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید