سید حسن خمینی: امروز همه مسائل کشور به حوزه سیاست خارجی گره خورده باید این گره را باز کرد

جماران نوشت: یادگار امام تاکید کرد: ممکن است به ذهن بیاید که حتما اینها(حاکمان چین) وابسته هستند. ولی واقعیت این است که حاکم حتما باید مصالح را ببیند؛ اما تفاوت حاکم وابسته و غیر وابسته در این است که حاکم وابسته مصالح خودش را می بیند و حاکم ملی مصالح مردم را.

دیدگاهتان را بنویسید