ابوعاقله، خبرنگاری که نقاب تزویر بر چهره صهیونیستها را درید

ایرنا نوشت: انتشار فیلمها و تصاویر ضربات باتوم نظامیان صهیونیستی بر سر و دست و تن تشییع کنندگان پیکر خبرنگار فلسطینی را شاید بتوان آخرین برگ فعالیت رسانه ای این خبرنگار برای احقاق حق مردمش و رسواکردن اشغالگران سرزمین فلسطین دانست که در هربحران برای دیگر کشورها، ژست حقوق بشری می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید