زمان مطالعه: < 1 دقیقه

معاون امور زنان و ریاست جمهوری نوشت : ما در جایگاه ستادی پیگیری حقوق و امور زنان: در مرحله نخست در شوراهای قانونگذاری تمامی بایسته‌ها و اقتضائات انذاری جهت هرگونه مواجهه اجتماعی را مبسوط شرح داده‌ایم! ‌سپس در جلسه رودر رو و نخبگانی نکاتمان را به سردار اشتری منتقل نموده‌ایم!

توسط admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.