زمان مطالعه: 8 دقیقه
سیدهادی خامنه‌‎ای: تفکر انجمن حجتیه در صدا و سیما دنبال می شود / برخی با شعار عدالت به جنگ آزادی می روند

جماران نوشت: سیدهادی خامنه ای گفت: امروز بعد از سالیانی ما هنوز کارتن خواب داریم و اخیرا خبر می دادند که بعضی ها چون حتی کارتن هم پیدا نمی کنند مجبور هستند شب ها در اتوبوس ها بخوابند. این وضع شایسته این جامعه نیست.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با تأکید بر اینکه «جهل عمومی» سرچشمه همه فسادها است، گفت: مسائل و مشکلات اقتصادی ناشی از این است که حرف های ناصواب و بدتر از آن، تصمیمات ناصواب توانسته است به تدریج جامعه را به شکل کنونی در آورد. امروز بعد از سالیانی ما هنوز کارتن خواب داریم و اخیرا خبر می دادند که بعضی ها چون حتی کارتن هم پیدا نمی کنند مجبور هستند شب ها در اتوبوس ها بخوابند. این وضع شایسته این جامعه نیست. اینها از آسیب های «ناآگاهی» است.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه ای در مراسم سومین شب عزاداری حضرت فاطمه(س) در دارالزهرا، گفت: به یک معنا و در یک کلمه جهل از نظر اسلام و همه متفکران، سرچشمه همه فسادها است و لذا اسلام و همه ادیان همواره به آموختن تأکید کرده اند. در طول تاریخ انحراف ها در همه زمینه ها ناشی از جهل بوده است. انحراف از خط نبوت و امامت کمتر از نیم قرن پس از رحلت پیامبر و بازگشت به سوی جاهلیت ناشی از جهل بود. اگر جامعه یک جامعه آگاه بود چنین اجازه ای را نمی داد. انحراف در انقلاب ها نیز از همین نوع است.

چه تفکری بر صدا و سیما حاکم است؟

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با اشاره به انحراف گروه ها و جمعیت های وابسته به انقلاب اسلامی، افزود: از جمله این انحراف ها پیدایش قدرت طلبان در قالب گروه های مسلح بود که به ظاهر شعارهای مردمی دادند ولی در واقع به دنبال قدرت بودند. پیدایش اندیشه های تحجرآمیز و ضد تحرک و پویایی قبل و بعد از انقلاب به نام انجمن حجتیه و اندیشه های انحرافی امام زمانی و مژده دهنده ظهور و امثال اینها که متأسفانه در صدا و سیما به نوعی همان تفکر دنبال می شود. ناامن کردن فضای عمومی و اجبار مدیران به اجرای کارهای امنیتی از خود که منجر به فاصله بین مردم و آنها شد و طبعا در چنین فرصت تلخ و ناگواری شخصیت هایی مثل آقای بهشتی، مطهری و دیگران را از دست دادیم.

وی یادآور شد: خط امام مردم را عزیز و صاحبان اصلی انقلاب می دانست و رأی مردم را منشأ اصلی تصمیمات کشور و سرنوشت ساز می دانست؛ نتیجه این تفکر، عبور از خط امام بود. زینتی بودن رأی مردم، رواج تبلیغات دروغ همراه با تهمت در ایام تبلیغات انتخاباتی و اهتمام به خواص پدیده هایی هستند که به نوعی به «استبداد نوین» منتهی شد؛ استبدادی با چهره دموکراسی. تقریبا امروزه اکثر کشورها و جوامع با دموکراسی فاصله دارند. سرچشمه اصلی برای حدوث وقایع ناباب و نامطلوب به جهل عمومی ارتباط دارد و از نظر اسلام هم سرچشمه بزرگترین فسادها است.

سیدهادی خامنه ای افزود: به این ترتیب است که می بینیم جهل مخصوصا در رهبران و تصمیم گیران که قالبا منجر به رفتار مستبدانه آنها می شود، خسارت های عظیمی می تواند به بار بیاورد که ریشه خود آنها و دیگران را می تواند بسوزاند. این بلا همه، حتی بی گناهان، را خواهد سوزاند؛ حتی اگر این کار غلط با نیت خدمت به جامعه باشد. این اشتباهات، کار فردی به حساب نمی آیند و بلکه می توان آنها را خیانت دانست. یعنی ممکن است فرد آنها را اشتباه بداند ولی در عرصه یک جامعه این اشتباهات خیانت محسوب می شود چرا که همه جامعه را دچار خسارت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: نمونه آن را در همه جای دنیا و جامعه خودمان می بینیم که یک موضع گیری غلط، یک سخن بی جا یا یک حرکت دیپلماتیک ناشیانه و نادرست می تواند خسارت های بزرگ به کشور وارد کند. در خبرها نوشته اند که به خاطر موضع گیری یک نفر در یک امر سیاسی، چندین هزار میلیارد ریال خسارت به ایران وارد شد. ممکن است خود او خیال کند درست و خدمتکارانه دارد این کار را می کند ولی اگر خسارت داشته باشد مسأله جور دیگری خواهد بود. به این ترتیب دیکتاتوری و استبداد خیلی آرام آرام می تواند وارد زندگی شود.

دبیرکل مجمع نیروهای خطر امام در خصوص زمینه های فرهنگی عدم پذیرش عدالت، گفت: طبیعتا فرهنگ هایی که از پرستش قدرت یا تمایل به قدرت و یا منفعت طلبی برای هم پیاله های خود الهام گرفته باشند، معمولا آمادگی برای قبول عدالت اجتماعی و دموکراسی ندارند. اما فرهنگی که به علم و دانایی حرمت می گذارد و با جهل ضدیت می کند، می تواند ضد دیکتاتوری باشد. تحقیقات علمی فقط در جوامعی شکوفایی پیدا می کند که در آن عقاید و افکار مخالف با یکدیگر به طور مساوی از این حق برخوردار باشند که بحثی را رد یا قبول کنند. این جور نباشد که در یک دانشگاه، وقتی یک استاد نظر خودش را در پاسخ به یک سؤال دانشجو می گوید، حق داشته باشند به خاطر این پاسخ او را از دانشگاه اخراج کنند.

وی تأکید کرد: بنابر این بین احترام به دموکراسی و عدالت و تعهد به کسب دانش و ترویج دانش یک رابطه مثبت و همبستگی وجود دارد و می توانیم بگوییم دیکتاتوری استدلال از دیکتاتوری اراده های خود خواهانه قوی تر است. از این رو احترام فرهنگی به علم و علما، نه تنها یک ارزش دموکراتیک و مردمی است، بلکه زمینه مساعدی برای رشد علم هم هست. اما جهل زمینه ساز انحراف در مفاهیم خدایی و انسانی است. مثلا عدلی که می خواست جامعه را اصلاح کند گاهی ممکن است در بی خبری عمومی تبدیل به عاملی برای دستیابی به قدرت شود. جبهه کمونیسم یکی از آنها است که با شعار عدالت به میدان آمد و نیمی از جهان را به مدت نیم قرن استثمار کرد و به بدبختی کشید.

سیدهادی خامنه‌‎ای: تفکر انجمن حجتیه بر صدا و سیما حاکم است / برخی با شعار عدالت به جنگ آزادی می روند

بعضی ها با شعار عدالت به جنگ آزادی می روند و جلوی آزادی ها را می گیرند

سیدهادی خامنه ای اظهار داشت: بعضی ها با شعار عدالت به جنگ آزادی می روند و جلوی آزادی ها را می گیرند. در حالی که عدالت و آزادی با هم توأم هستند و در برابر هم نیستند و فقط چیزی که در مقابل عدالت و آزادی قرار می گیرد، قدرت است. به نظر می رسد انسان اول باید آزاد باشد تا بتواند عدالت را برقرار کند و خودش باید عدالت را اقامه کند و قرآن هم می گوید مردم باید اقامه قسط کنند و حکومت را نگفته است. اگر روزی چهره عدل هویدا شود طبعا مستبدان از سخن و استدلال باز می مانند. یک اقدام غلط و بدون مشورت متخصصان و کارشناسان می تواند جامعه را زیر و رو کند و یک کلمه درست می تواند آن را دوباره برگرداند.

تصمیمات ناصواب جامعه را به شکل کنونی در آورده است

وی ادامه داد: مسائل و مشکلات اقتصادی ناشی از این است که حرف های ناصواب و بدتر از آن، تصمیمات ناصواب توانسته است به تدریج جامعه را به شکل کنونی در آورد. برادر اقتصاددانمان آقای فرشاد مؤمنی می گوید میزان مصرف سالانه گوشت در سال 66 که زمان جنگ بوده و مشکلات جنگ و مخارج بسیار سنگین جنگ و جلوگیری غربی ها از فروش نفت و کم شدن درآمد نفتی، حدود 170 کیلو برای هر فرد بوده و سال 1400 ظاهرا به چهار کیلو می رسد؛ در حالی که ما فروش نفت هم داریم و به ظاهر همه چیز رو به راه است.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام یادآور شد: شما به یاد بیاورید آن زمان را که عده ای جاهل علیه دولت وقت چه کردند. علی رغم وجود همه مشکلات اقتصادی جنگ لوازم و ارزاق با سهمیه بندی به همه می رسید و حداقل ها را همه داشتند، در عین حال عده ای علیه دولت شعار می دادند و سهمیه بندی و کوپن را کوپنیسم و کمونیسم می گفتند؛ و حالا وضعیت به این شکل در آمده است. امروز بعد از سالیانی ما هنوز کارتن خواب داریم و اخیرا خبر می دادند که بعضی ها چون حتی کارتن هم پیدا نمی کنند مجبور هستند شب ها در اتوبوس ها بخوابند. این وضع شایسته این جامعه نیست. اینها از آسیب های «ناآگاهی» است.

وی تأکید کرد: وقتی گروه ها و دولت ها عدل را به نیت توجیه کار و قدرت خودشان به کار می گیرند، طبیعتا اینجا است که همه چیز رنگ عوض می کند. ولی اگر عدل در چهره واقعی ظاهر شود هیچ کس مخالف نیست. حضرت علی(ع) فرمود پدیده جهل است که باعث می شود از شعار عدل استفاده ابزاری شود. راه حل افزایش آگاهی عمومی است. همان طوری که جامعه به طور فطری طالب آگاهی است، به طوری که اگر مجاری رسمی اطلاع رسانی در کار خود عمدا یا سهوا در کار خود موفق نباشند جامعه خود به خود متوجه مجاری اطلاعاتی دیگر خواهد شد که به راحتی در دسترس هست؛ چه فضای مجازی و ماهواره و چه چیزهای دیگر.

متحجران نادان بوعلی سینا با این همه علم را به کفر منتسب می کردند

سیدهادی خامنه ای ادامه داد: متحجران نادان بوعلی سینا با این همه علم که باعث افتخار کشور ما است را به کفر منتسب می کردند. چون معنای حرف او را نمی فهمیدند. سلسله مراتب آگاهی انسان ها با هم یکسان نیست و زمینه های فکر و درک جامعه هم در یک سطح نیست. بوعلی سینا در جواب کسانی که او را به کفر متهم کردند، شعری خواند که بنده هم در دوره ای از مجلس که دوستان ما و خود من را رد صلاحیت کرده بودند همین مضمون شعر را در مجلس خواندم. آن شعر می گوید «کفر چو منی گزاف و آسان نبود/ محکمتر از ایمان من ایمان نبود/ در دهر چو من یکی و آن هم کافر/ پس در همه دهر یک مسلمان نبود».

وی تأکید کرد: جهل بسیط را نمی توان جهل دانست چون راهی برای کسب علم است اما جهل مرکب راهی برای دانستن نمی گذارد. بسیاری از این جاهل ها حتی توهم عالم بودن دارند و خودشان را خیلی عالم می دانند و برای فهمیدن و دانستن اصلا آمادگی ندارند و درهای فهم و اندیشه را به روی خودشان بسته اند. «خرده معلومات» خطرناک تر از جهل است چون به انسان توهم علم و معلومات می دهد و انسان با آن یک ذره معلومات فکر می کند همه چیز را می داند. لذا بوعلی سینا می گوید از اطلاعات ناقص بپرهیزید و امام محمد غزالی هم این تعبیر را دارد که انسان کم سواد از بی سواد بدتر است؛ چون فکر می کند خیلی عالم است و لذا دنبال دانستن نمی رود.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام اظهار داشت: جهلی که قرآن با آن مبارزه می کند «جهل مقدس» است. وقتی که جهل با مذهب و مقدسات قاطی شود خطرناک و لاعلاج می شود. یعنی هر بدی که با شعار و لباس دین می آید می تواند خطرناک باشد. مرحوم نائینی در باب استبداد همین را می گویند که استبداد بسیار خطرناک است ولی خطرناک ترین و لاعلاج ترین نوع آن «استبداد دینی» است. خوارج اسلام را منحصر به خودشان و بقیه را کافر می دانستند و طبیعتا حکمشان این بود که باید بکشند. همان کاری که امروز طالبان و داعش و امثال اینها با نام های گوناگون انجام می دهند.

جهل در هر لباسی خانمان سوز است ولی در رنگ و لعاب دینی بسیار خطرناک تر است

وی افزود: حماقت در این زمینه حد و حدودی ندارد و باید همه آنها را شناخت چون همه آنها خطرناک هستند. وقتی علی(ع) تکفیر می شود تکلیف دیگران روشن است. بوعلی سینا، فیض کاشانی، اقبال لاهوری از کسانی هستند که تکفیر شده اند. در زمان خود ما، امام می گوید دیدم کوزه ای که آقا مصطفی در آن آب خورده را تطهیر می دهند؛ چون پدرش فلسفه درس می داد. قبل از انقلاب کتابی که شهید مطهری به نام «نظام حقوق زن در اسلام» نوشت را تکفیر کردند. بنابر این جهل در هر لباسی خانمان سوز است ولی در رنگ و لعاب دینی بسیار خطرناک تر است.

سیدهادی خامنه ای گفت: برداشت های غلط از دین منشأ همه جنگ های مذهبی است. چنین افراد و جریان هایی خودشان را محور ارزش ها و تشخیص دهنده حق و باطل می دانند. لذا به خودشان حق می دهند که به مردم امر و نهی کنند ولی غافل هستند از اینکه خودشان هم باید عامل به چیزی که می گویند باشند.

بیشتر بخوانید:

تصویری از فرزندان رهبر انقلاب و سیدهادی خامنه‌ای در مراسم ختم عضو مجلس خبرگان

هادی خامنه‌ای: اینهمه جنایت و اختلاس در جامعه مایه شرمندگی است/ همه ما در بروز حوادث امروز مقصر هستیم

تماس تلفنی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با سیدهادی خامنه ای

هادی خامنه‌ای: دست‌هایی در کار است تا برجام تحقق پیدا نکند

سیدهادی خامنه ای: مقدار موی یک دختر خانم مهم‌تر است یا گرسنگی و تا کمر دولا شدن او در سطل زباله؟

21231

توسط admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.