برچسب: سیاست > دولت

تدبیر دولت روحانی برای جلوگیری از وقوع جنگ به روایت ربیعی /تورم نتیجه تحریم‌های وحشتناک بود/ دولت آینده راه دشواری در پیش دارد

زمان مطالعه: 6 دقیقه سخنگوی دولت گفت: قضاوت در مورد دولتهای یازدهم و دوازدهم، بدون دیدن «عوامل خارجی و موانع…